وبسایت GMV.no

وبسایت GMV.no

Grovfjord Mek. Verksted AS در شمال نروژ و تقریباً 50 دقیقه با ماشین از فرودگاه Harstad / Evenes فاصله دارد. ما برای صنعت آبزی پروری قایق های کاری در آلومینیوم تولید می کنیم و می توانیم مفاهیم شناور خود را متناسب با نیاز مشتری ارائه دهیم.

تاریخ:

چهارشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸

پیشرفت پروژه 100%

سایر پروژه‌ها

پشتیبانی واتساپ پاراکس