پروژه maler-strebel.ch

پروژه maler-strebel.ch

کاملاً مشهور است که رنگ ها باعث تحریک چیزی در انسان می شوند.
تأثیر رنگ ها را باید در یک زمینه متفاوت تر مشاهده کرد. فردی وجود دارد که رنگ را می بیند. شاید شما قبلاً با یکی از دوستانتان در مورد اینکه روسری فیروزه ای است ، بنفش یا سبز استدلال کرده اید. سپس می دانید که درک رنگ از نظر ذهنی چقدر می تواند باشد.
رنگ ها در ابتدا ادراک خاص خود را در فرد ایجاد می کنند و سپس یک احساس ذهنی را ایجاد می کنند. این بستگی به خلق و خو و معاشرت های شخصی مرتبط با یک رنگ خاص دارد.
ما به شما مشاوره می دهیم و با هم رنگ مناسب خود را پیدا خواهیم کرد.

مشتری:

webzonepro

تاریخ:

پنجشنبه ۶ آذر ۱۳۹۹

پیشرفت پروژه 100%

سایر پروژه‌ها

پشتیبانی واتساپ پاراکس